Едукативно информативни материјали

Брошури

 

70 години Јубилеј Црвен крст на Република Македонија
Го подобруваме животот, промовираме хумана акција
Помислете и на нас – Кампања за денот на гладта
Можни ризици по здравјето при високи температури
Современ пристап за превенција и управување со ризици од природни непогоди во планински/шумски подрачја
Прирачник за самозаштита и заштита во случај на катастрофа
Прирачник за подготвеност и дејствување при катастрофи
Проценка на ранливост и капацитети – Упатство за обука
Како да се заштитиме од земјотрес – правила на однесување

 

Презентации

 

50 години основните принципи во акција
Центар за намалување на последици од климатски промени – климатски промени
ЦКРМ презентација – Програм за подготвеност и дејствување при катастрофи
ЦКРМ – единица за одговор при катастрофи
Програма за подготвеност и дејствување при катастрофи
Подготовка и управување при катастрофи
Минимум стандарди за одговор во случај на катастрофи – СФЕРА
Прирачник за комуникација во кризни состојби

 

Постери
 pomisleteinanas Кампања за Денот на Гладта
Недела на грижа за старите лица
Помислете и на нас
 Правила за безбедност на вода
Флаер за мигранти
ООЦК Кочани – Како да се заштитиме од земјотрес и пожари
< врати се назад