Стани Член

Член на Црвен крст е лице кое формално ги прифатило условите за членување на согласно одредбите на Статутот или правилата на Националното друштво и има право да биде биран или да бира претставници во раководните тела.

Членувањето во Црвениот крст на РМ е доброволно и отворено за сите. Член може да биде секој граѓанин кој го прифаќа статутот и доброволно потпишува пристапница , и кој на доброволна основа прифаќа еднократно и еднаш годишно со симболична сума да ги поддржува активностите на Црвен крст преку плаќање на годишна членарина. Членовите на Црвен крст можат да бидат истовремено и активни волонтери и реализатори на хуманитарните активности. Разликата е во тоа што тие имаат право на глас да бираат и да бидат избрани во Извршните одбори на организациите на Црвен крст, како и активно да учествуваат во креирање на работата на Националното друштво.

Членови на Црвениот крст можат да бидат: активни членови, членови – претплатници, почесни членови и членови патрони. Активни членови се лицата кои активно се вклучени во работата на Црвениот крст и плаќаат годишна членарина. Членовите -претплатници се членови кои плаќаат годишна членарина. Почесни членови се лица од јавниот живот во Република Македонија и странство, кои со својата доброволна работа, особено со своите заслуги и донации имаат посебен придонес во развојот на Црвениот крст, а за почесни членови се прогласени од Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ. Член -патрон е јавна личност назначена од Извршниот одбор, кој постојано го помага националното друштво.

Како да станеш член на Црвениот Крст на Република Македонија

 

  Вашето име (задолжително)

  Вашето презиме (задолжително)

  Вашиот Email (задолжително)

  Општина

  Вашата порака (задолжително)

  captcha

  < врати се назад