Dhurimi i gjakut

Dhurimi i gjakut në këtë vend eshte i bazuara në parimet e vullnetarizmit dhe solidaritetit papagese,anonim . Vetëm këto parime të sigurojë një gjak të sigurt dhe të produkteve të gjakut. Duke dhuruar gjak, dhurues të gjakut shprehur shkallën më të lartë te solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë, pavarësisht nga mosha, seksi, raca, ngjyra, përkatësia kombëtare dhe fetare.

Në përputhje me parimet e sipërpërmendura, Republika e Maqedonisë përmbushur të gjitha kushtet e përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

< kthehu mbrapa